21/04/2015

:D

Có trải nghiệm thì mới biết hết được tất cả? Và mới biết hết được sự mưu mị tính toán của con người qua cách tiếp nhận và giao tiếp... NÓ không thể hiện một chiều hướng tích cực mà nó thể hiện được bên ngoài những khuôn mặt và một nụ cười nhạt trên môi... :v :v :v


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn mọi người đã ghé thăm nhà Trần Vy... ^^