10/09/2014

Anh văn... Khó khăn với Nàng Vy... ^^

Anh văn... Anh văn... Nó biết mình chứ mình không biết nó bao giờ... Hix hix... :( :(
Hôm qua là ngày học đầu tiên môn anh văn... Vào ông thầy làm nguyên gơ... Toàn là anh văn cơ... Mà mình biết gì chết liền... Khổ quá đi mất... Đã ngu anh văn thì mới đi học... MÀ vào ông thầy dạy thì mình bó tay... Không thể nào bắt kịp được... Uiiii... Chán... Nhưng phải cố thui... Chứ sao giờ...  HihiKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn mọi người đã ghé thăm nhà Trần Vy... ^^