15/07/2014

:))

*Tôi hỏi bạn khoảng cách nào xa nhất?

Bạn trả lời:
-Từ trái đất đến mặt trăng.

- Ko. Đó là khoảng cách từ một trái tim đến một trái tim, đi trọn một đời mà vẫn chẳng tới.

* Tôi hỏi bạn khi nào cô đơn nhất?

Bạn trả lời:
- Xung quanh chẳng có ai.

- Ko. Là khi đứng giữa đám đông mà cứ ngỡ một mình .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn mọi người đã ghé thăm nhà Trần Vy... ^^